≫ دوران افتخار برترین بازی سال شد !

هیات داوران سومین جشنواره فضای مجازی انقلاب اسلامی پس از بررسی ده ها بازی ، برترین بازی سال را معرفی کردند !
بازی دوران افتخار توانست به عنوان برترین بازی سال مفتخر به دریافت تندیس فانوس شود.

روابط عمومی   ۲۶ فروردین ۱۴۰۰