≫ ریمستر جدید بازی دوران افتخار !

با اعلام روابط عمومی بازی دوران افتخار به زودی ریمستر بازی منتشر خواهد شد !

تاریخ عرضه این نسخه متعاقبا اعلام خواهد شد .

روابط عمومی   ۲۷ فروردین ۱۴۰۰