≫ آموزش شرکت در مسابقه

مسابقه بزرگ دوران افتخار 

 

مسابقه دوران افتخار

 

 

آموزش شرکت در رقابت بزرگ دوران افتخار قبل از شروع مسابقه در پنجم آذر ماه مصادف با روز بسیج در همین صفحه منتشر شده و بروزرسانی خواهد شد .

 

 

پشتیبانی   ۲۳ آبان ۱۴۰۰